Polityka prywatności


Polityka Prywatności strony internetowej https://2bmdesign.com/

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz innych osób korzystających ze strony internetowej https://2bmdesign.com/ (dalej zwanego Witryną).
Korzystanie ze strony jest dobrowolne, a Użytkownik rejestrując się na stronie internetowej https://2bmdesign.com/, zgadza się z zasadami zawartymi na niniejszej stronie Polityki Prywatności. Brak akceptacji tych zasad jest równoznaczny z brakiem możliwości rejestracji Użytkownika oraz korzystania z funkcji strony.

I Ochrona Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych Klientów oraz innych osób korzystających ze strony internetowej działającej pod adresem https://2bmdesign.com/ jest firma 2BM Oświetlenie B. Łabuś, M. Piotrkowicz spółkę jawną z siedzibą w Warszawie (03-113 Warszawa) przy ulicy Mławskiej 8, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5242644726, REGON 141411952; wpisaną do rejestru KRS dla Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy pod numerem 0000304886.

Firma 2BM Oświetlenie B. Łabuś, M. Piotrkowicz Sp.J. oświadcza, iż w pełni przestrzega zasad prywatności osób fizycznych oraz, że zbiór danych osobowych strony internetowej https://2bmdesign.com/ został zgłoszony do GIODO i czeka na rozpatrzenie wniosku, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, nr 133 poz. 883).

W trosce o bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych wszystkich Użytkowników Witryny, wykorzystujemy zaawansowany mechanizm szyfrowania danych i przesyłanych informacji pomiędzy Użytkownikiem a Witryną https://2bmdesign.com/ – homeSSL, który jest profesjonalnym certyfikatem SSL (ang. Secure Socket Layer), rozpoznawalnym jako zaufany w większości przeglądarek internetowych oraz w wybranych urządzeniach mobilnych.
Potwierdzeniem posiadania przez Witrynę https://2bmdesign.com/ certyfikatu homeSSL jest ikona kłódki, pojawiająca się na stronie logowania, a znajdująca się na pasku stanu (nawigacji) w wyszukiwarce, z której Użytkownik w danym momencie korzysta. Po kliknięciu na ikonę kłódki Użytkownik może sprawdzić certyfikat autentyczności strony oraz wiarygodność danego połączenia.
Dzięki certyfikatowi SSL Użytkownicy Witryny nie muszą się martwić, czy Ich dane osobowe przesyłane z lub na serwer Witryny nie zostaną przechwycone lub wykorzystane przez osoby trzecie. Użytkownicy Witryny mogą mieć całkowitą pewność, że do takiej sytuacji nie dojdzie, i że łączą się z w pełni bezpiecznym serwisem.

II Dane zbierane przez stronę internetową https://2bmdesign.com/
Podanie swoich danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji Użytkownika oraz korzystania z funkcji strony.
Bezpośredni dostęp do danych osobowych Użytkowników Witryny mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy zajmujący się jej obsługą.
Użytkownik chcąc zarejestrować się w Witrynie zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych służących do: kontaktu ułatwiającego Użytkownikowi korzystanie z Witryny, pomocy w korzystaniu z Witryny oraz otrzymywania newslettera. Niniejsze dane dotyczą w szczególności podania przez Użytkownika Jego:
1. imienia i nazwiska
2. aktualnego adresu e-mail
3. numeru telefonu
4. adresu korespondencyjnego
5. nazwy firmy.

Użytkownik oświadcza, że udostępnione dane są prawdziwe i poprawne, i zobowiązuje się powiadomić firmę 2BM Oświetlenie B. Łabuś, M. Piotrkowicz Sp.J o jakiejkolwiek ich zmianie.
Powyższe dane są wykorzystywane w celu identyfikacji (logowania) Użytkownika, wymiany informacji oraz dla sprawnego kontaktu pomiędzy Stronami.
Każdy Użytkownik dokonując rejestracji w Witrynie https://2bmdesign.com/, tworzy własne hasło dostępu do prywatnego konta, na którym ma prawo wglądu do danych osobowych i uzupełnienia i ich korekty w dowolnym momencie. Jak również prawo do żądania o zaprzestaniu wykorzystywania swoich danych oraz o usunięciu swojego konta z bazy danych Witryny.
Użytkownicy Witryny są zobowiązani do zachowania poufności w stosunku do otrzymanego hasła dostępu i nieudostępniania go osobom nieupoważnionym. Witryna https://2bmdesign.com/  nie ponosi odpowiedzialności za działania użycia hasła przez osoby trzecie niespowodowane działaniami wynikłymi ze strony Witryny.

III Newsletter
1. Każdy z Użytkowników Witryny https://2bmdesign.com/  ma możliwość otrzymywania darmowego newslettera, zawierającego informacje o  aktualnych Nowościach, Aktualnościach i Ofertach Specjalnych Witryny, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).
2. Aby zapisać się na Newsletter, należy podać nam swój adres e-mail w specjalnie wyznaczonym polu Newslettera, znajdującym się na dole lub zapisać się w wyskakującym newsletterze w formie pop-upu. Następnie na podany przez Użytkownikaadres mailowy zostanie wysłana osobna informacja wymagająca potwierdzenia i wyrażenia zgody na otrzymywanie wyżej wymienionych informacji.
3. Zebrane dane osobowe nie są rozpowszechniane w żaden inny sposób niż podano powyżej, znajdują się w zabezpieczonej bazie danych, i są wykorzystywane wyłącznie do realizacji wyżej wymienionych celów. Zbieranie danych jest zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku nr 133 poz. 883).
4. W dowolnym momencie Użytkownik może zrezygnować z wyrażonej wcześniej zgody na subskrypcję kliknięcie w link rezygnacji, znajdujący się w każdym Newsletterze.

IV Ciasteczka Cookies
1. W trakcie korzystania ze ze strony internetowej https://2bmdesign.com/, w pamięci masowej urządzeń każdej z osób odwiedzających Witrynę, zapisywane są małe pliki tekstowe Cookies (tzw. Ciasteczka).
2. Pliki Cookies  gromadzą informacje dotyczące sposobu obsługi i korzystania przez Użytkownika z zawartości Witryny (w tym jego numeru IP) w celu wsparcia w dostosowaniu strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników, w tym udostępniania dla nich interesujących informacji w trakcie korzystania ze strony.
3. Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
4. Pliki cookies nie zmieniają w żaden sposób danych Użytkownika ani parametrów systemu operacyjnego, z którego Użytkownik w danym momencie korzysta na swoim urządzeniu.
5. Wykorzystywane przez Witrynę pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login Użytkownika, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
6. Witryna wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

Cookie własne
– Konfiguracja Witryny w celu dostosowania i optymalizacji zawartości jego stron do preferencji Użytkownika.
– Rozpoznania lokalizacji, oprogramowania i urządzenia Użytkownika Witryny, z jakich w danym momencie korzysta.
– Zapamiętania ustawień i preferencji Użytkownika oraz personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka.
– Zapamiętania odwiedzonych w Witrynie stron w celu wydania rekomendacji odnośnie interesujących treści i produktów.
– Logowania Użytkownika w Witrynie i zapewnienia po zalogowaniu utrzymania sesji Serwisu, tym samym zwalniając Go z konieczności wykonywania czynności ponownego logowania się na stronach Witryny.
– Zwiększeniu wydajności świadczonych przez Witrynę usług, zoptymalizowaniu realizacji procesów korzystania z Serwisu i funkcjonalności stron internetowych oraz dostosowaniu ich zawartości do indywidualnych preferencji Każdego Użytkownika
– Przeprowadzeniu analiz i badań odnośnie oglądalności Serwisu, pomagających zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z Witryny, co pozwoli na wprowadzenie ulepszeń jego struktury i funkcjonalności.

Cookie zewnętrzne
– Zbieraniu ogólnych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, tj. Google Analytics oraz w celach informacyjnych i promocyjnych Witryny za pośrednictwem portali społecznościowych, tj. Facebook, Instagram, Pinterest, Google+, YouTube.
W dowolnym momencie Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Użytkownik korzysta.

V Informacje końcowe
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności, rezygnacji z otrzymywania newslettera, edycji lub żądania usunięcia posiadanego w serwisie konta, należy skontaktować się z obsługą Witryny mailowo: biuro@2bmdesign.com, telefonicznie:  tel.: 22 213 89 91 lub skorzystać z funkcji „Twoje konto”, dostępnej na głównej stronie Witryny po zalogowaniu.
Poniższa data jest datą od której Polityka Prywatności obowiązuje i została ostatnio zaktualizowana.

 05-05-2017